Naschoolse activiteiten

De Vonkenmorgen realiseert vanuit de visie op de 5 O’s – Opvoeding, Ontwikkeling, Onderwijs, Opvang en Ontspanning- een totaal geïntegreerd arrangement.

Talentontwikkeling is hiervan onderdeel. Om de talenten van onze kinderen optimaal te ontdekken en om de kinderen hun talent te laten ontdekken alsmede verder te laten ontplooien, heeft het Integraal Kindcentrum de Vonkenmorgen een naschools aanbod gericht op Kunst  & Cultuur activiteiten en Sport & Spel activiteiten.

Inschrijven

De Kunst & Cultuur en Sport & Spel activiteiten bieden een unieke mogelijkheid voor kinderen om tegen een aantrekkelijk tarief workshops te volgen op diverse disciplines.

De activiteiten worden  in eigen beheer, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van het IKC, of in  samenwerking met culturele – en/of sportverenigingen of met particuliere aanbieders verzorgd.

Om de toegankelijkheid voor alle kinderen te waarborgen zal de bijdrage voor deze activiteiten laag worden gehouden.

De activiteit dient bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 3-12 jaar. De activiteit stimuleert dat de kinderen:

De activiteit moet laagdrempelig zijn, zowel in de vorm van het aanbod als wat betreft de prijs. De activiteit vindt plaats op of nabij een schoollocatie.

Het resultaat is een leuke, zinvolle middag, waar kinderen met veel plezier naar toe gaan. Ze verheugen zich erop, vertellen er enthousiast over en stimuleren ook andere kinderen tot deelname. Kinderen maken kennis met kunst, cultuur, sport en spel, etc en ontdekken wat ze het leukste vinden.

De kunst en cultuur activiteiten worden na 6 weken bij voorkeur en zo mogelijk afgesloten met een eindpresentatie dan wel een werkstuk. Hierbij kunnen dan de ouders betrokken worden als publiek. Dit in overleg met school.

Doelgroep

Bij de activiteiten zijn nadrukkelijk alle kinderen van 3-13 jaar welkom! Er wordt daarom naar gestreefd om de activiteit zo laagdrempelig en goedkoop mogelijk te houden.

De activiteiten passen bij de genoemde leeftijdsgroep van 3-13 en worden zo nodig gedifferentieerd naar bouw:

De aanbieders

De aanbieder van de activiteit is een interne professional van het Integraal Kind Centrum,een culturele of sportvereniging of persoon die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke uitvoering van de activiteit op de locatie. Onderdeel van de uitvoering zijn:

Overdracht van de kinderen (aan ouders of BSO-leidsters)

Spelregels 
Algemene informatie
Voor de aanbieders

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl