IKC-raad

De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons ook m.b.v. dit mailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl.

Jaarverslagen

Notulen/verslagen/nieuws

 

Notulen/verslagen/nieuws 2023-2024

Samenvatting IKC-raad vergadering 15-11-2023

 

Notulen/verslagen/nieuws 2022-2023

Samenvatting IKC-raad vergadering 15-11-2022

Samenvatting IKC-raad vergadering 3-10-22

 

Activiteitenplan 2018-2021:

Activiteitenplan IKC raad de Vonkenmorgen 2018-2021

 

Jaarverslagen

Jaarverslag IKC-raad 2022-2023

 

 

Foto IKC Raad:

Hieronder staat de nieuwe samenstelling van de IKC-raad voor schooljaar 2023-2024

 

Namens de ouders KOV:

Linda van Nunen-Nienhaus (Voorzitter)

Karin Gorissen (Vice-voorzitter)

Heike Schamp

 

Namens de ouders basisschool:

Sanne van den Brink

José Rink-Sweeren

Marije van de Woerdt

 

Namens het personeel kinderopvang:

Mariëlle Kregting

Vivian van Burken

Sabine Wiltink

 

Namens het personeel basisschool:

Lisanne de Haan (Secretaris)

Jan-Willem Lentjes

Vera van Stokkum

 

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl