1

Over de school


Algemene informatie

Contactgegevens

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen
Schoolstraat 1
6691XP Gendt
0481421371
ikcdevonkenmorgen@delinge.nl 

Extra locaties

Locatie Bovenbouw Nijmeegsestraat 3
6691CJ Gendt
 0481-421298

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs de Linge
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1811
www.delinge.nl 

Schooldirectie

Directeur:Joost Baijens
E-mailadres:
j.baijens@delinge.nl

Projectcoördinator: Alwin van de Laak
E-mailadres: a.vandelaak@delinge.nl

Meewerkend coördinator onderwijs: Patricia Kroeze
E-mailadres: p.kroeze@delinge.nl 

Meewerkend coördinator kinderopvang: Sabine Wiltink
E-mailadres: s.wiltink@delinge.nl 

Intern begeleider Bovenbouw: Judith Klaassen
E-mailadres: j.klaassen@delinge.nl

Intern begeleider Onderbouw: Marie Louise van Ingen

E-mailadres: m.vaningen@delinge.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.

Aantal leerlingen en aantal leerlingen de afgelopen jaren

Missie en visie

Kenmerken van de school

Missie en visie

Missie IKC De Vonkenmorgen

Welkom op de Vonkenmorgen. Het IKC waar betrokkenheid in onze grondhouding verankerd ligt. Betrokken kinderen die mee mogen praten over hun ontwikkeling. We halen kinderen actief bij de gesprekken met hun ouders/verzorgers. Zo worden ze nog meer gehoord en dat werkt motiverend. Betrokken ouders/verzorgers zijn voor ons ook enorm belangrijk. Juist de hechte samenwerking kan een kind verder helpen. Vanzelfsprekend vragen wij van ieder teamlid toewijding en betrokkenheid. Naar de kinderen en de ouders waar we altijd voor klaar staan. Maar ook naar elkaar.
De betrokkenheid van iedereen zorgt voor de warme en mooie sfeer in ons IKC. Een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. De kinderopvang en groep 1 t/m 4 op de onderbouw (Locatie: Schoolstraat 1). De groepen 5 t/m 8 op de bovenbouw (Locatie: Nijmeegsestraat 3). Ons kent ons en iedereen staat voor elkaar klaar.

We zijn een IKC. Dat betekent dat we een duidelijke hechte structuur van 0 tot 13 jaar willen. Iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de medewerkers. Alleen als wij als team continu afstemmen wat het beste voor ieder kind is, borgen wij onze veilige sfeer. En dan krijgen de kinderen lef en durf om de grote wereld te ontdekken.
Zie het als een balans. Een weegschaal met aan de ene kant een gestructureerde, duidelijke leeromgeving met heldere verwachtingen. Om aan de andere kant betrokkenheid, het ontdekken en de sfeer te verhogen. Zo creëren we een sfeervol IKC de Vonkenmorgen!

Visie

Wij van de Vonkenmorgen zijn er om de wereld van onze leerlingen breder te maken. We zien in onze omgeving dat de wereld van onze kinderen nog heerlijk klein kan zijn, ondanks alle technologische mogelijkheden. De wereld van elk kind breder maken vraagt om kennis, weerbaarheid, een positieve grondhouding. En natuurlijk lef. Wij geloven dat een balans tussen discipline en vrije ruimte sterk maakt. Een balans tussen basiskennis en eigen regie. Tussen leren en leven. Tussen mogen en moeten. Tussen de vertrouwde wereld en de grote wereld.

Wij van de Vonkenmorgen bieden elk kind van 0 tot 13 jaar een leer- en leefomgeving die in balans is.

Kernwaarden

Als je bij ons binnenstapt, zorgen we ervoor dat je gezien wordt. Daar begint alles mee. Je hebt het gevoel dat je ertoe doet, dat je welkom bent en dat je je veilig mag voelen. Vervolgens kun je vertrouwen krijgen en geven. Dit geldt voor alle kinderen, alle medewerkers en alle ouders. Dit is de basis om tot leren te komen. Met vertrouwen versterken we elkaar. We maken samen keuzes en helpen elkaar in onze ontwikkeling. Zo blijven we elke dag leren. Daarom is onze laatste kernwaarde groeigericht.'

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen te horen.

Identiteit

De Vonkenmorgen is van oorsprong een katholieke school met een open karakter. Dit betekent dat de organisatie toegankelijk is voor iedereen en dat de organisatie andere levensbeschouwelijke en/of culturele achtergronden respecteert. De basis van onze school is een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving.

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl