Documenten

Meerjarenplan Vonkenmorgen 2021-2025 (IKC Plan)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Pedagogisch beleidsplan Stichting De Linge 2024

Pedagogisch werkplan kinderopvang IKC De Vonkenmorgen 2024

Beleid Veiligheid en gezondheid IKC De Vonkenmorgen 2024

Verlofaanvragen

Verzuimkaart Gemeente Lingewaard

Aanvraag extra vakantieverlof VM

Inspectierapporten

Definitieve vve-locatierapporten Sardes Vonkenmorgen

vve-locatierapport voorschool IKC Vonkenmorgen peuter

vve-locatierapport voorschool IKC Vonkenmorgen kleuter

Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Vonkenmorgen) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool.

De inspectierapporten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang vindt u in onderstaande links.

Definitief Inspectierapport KDV IKC De Vonkenmorgen 2023

Definitief Inspectierapport BSO IKC De Vonkenmorgen 2024

 

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl