Documenten

Meerjarenplan Vonkenmorgen 2021-2025 (IKC Plan)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

IKC Plan Meerjarenplan Vonkenmorgen 2021-2025

Pedagogisch Beleidsplan Buitenschoolse Opvang Kinderopvang De Linge maart 2023

Pedagogisch Beleidsplan Dagopvang KO De Linge versie maart 2023

Beleid Veiligheid en gezondheid 2023 IKC De Vonkenmorgen

Verlofaanvragen

Verzuimkaart Gemeente Lingewaard

Aanvraag extra vakantieverlof VM

Inspectierapporten

Definitieve vve-locatierapporten Sardes Vonkenmorgen

vve-locatierapport voorschool IKC Vonkenmorgen peuter

vve-locatierapport voorschool IKC Vonkenmorgen kleuter

Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Vonkenmorgen) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool.

De inspectierapporten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang vindt u in onderstaande link.

230413-0025 Definitief Inspectierapport KDV ICK De Vonkenmorgen te Gendt

220610-0036 Definitief Inspectierapport BSO IKC De Vonkenmorgen, Gendt

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl