Documenten

Meerjarenplan Vonkenmorgen 2021-2025 (IKC Plan)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

IKC Plan Meerjarenplan Vonkenmorgen 2021-2025

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang kinderopvang de Linge juli 2023

Pedagogisch beleidsplan dagopvang KOV de Linge versie 2 juli 2023

Beleid Veiligheid en gezondheid 2023 IKC De Vonkenmorgen

Verlofaanvragen

Verzuimkaart Gemeente Lingewaard

Aanvraag extra vakantieverlof VM

Inspectierapporten

Definitieve vve-locatierapporten Sardes Vonkenmorgen

vve-locatierapport voorschool IKC Vonkenmorgen peuter

vve-locatierapport voorschool IKC Vonkenmorgen kleuter

Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Vonkenmorgen) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool.

De inspectierapporten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang vindt u in onderstaande link.

Definitief Inspectierapport KDV ICK De Vonkenmorgen 2023

Definitief inspectierapport BSO IKC de Vonkenmorgen 2024

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl