Aanmelden onderwijs

Wat ontzettend leuk dat u overweegt om uw kind op onze school te plaatsen.  Wilt u komen kijken, dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Als u besluit om uw kind op onze school aan te melden, dan kunt u het aanmeldformulier invullen. U krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht kort voordat uw kind 4 jaar wordt. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden.  Samen met u  beoordelen we of onze school de zorg kan bieden die bij uw kind past. Meestal is dit het geval en kunnen we uw kind inschrijven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier.  Een enkele keer is er meer zorg nodig. Dan onderzoekt de school of uw kind het best op zijn plek is op deze school of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

download aanmeldformulier

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl