Spelregels Naschoolse activiteiten

Alle kinderen van Het integraal kindcentrum de Vonkenmorgen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten die aangeboden wordt, verzorgd door bekwame lesgevers.

Verantwoordelijkheid

De aanbieder is verantwoordelijk voor de leerlingen die aan de activiteit deelnemen vanaf de afgesproken tijd . Bij aanvang van de activiteit controleert de aanbieder de aanwezigheid van de leerlingen aan de hand van de aangeleverde leerlingenlijst. De verantwoordelijkheid van de school en aanbieder eindigt op het eindtijdstip van de activiteit zoals aangegeven op de informatie.

Logistiek

Na schooltijd lopen de kinderen, zelf of onder begeleiding, vanuit hun eigen groep naar de ruimte waar de activiteit plaatsvindt. De kinderen vanaf groep 5 lopen in principe op eigen gelegenheid naar de activiteit de groepen 1-4 kinderen worden begeleid naar de locatie van de activiteit.

Voor kinderen die niet naar de BSO gaan en deelnemen aan activiteiten geldt: 
Indien kinderen zelfstandig vanaf huis naar de activiteit gaan, zijn ouders verantwoordelijk voor als er onderweg iets gebeurt. Vertrekken kinderen vanaf school zelfstandig naar de naschoolse activiteit, dan dienen ouders hiervoor toestemming te geven. Dit staat op het aanmeldformulier van de school aangegeven.

BSO

Bij leerlingen uit de onderbouw en middenbouwgroepen is altijd voldoende begeleiding naar de activiteit toe. Daar worden afspraken over gemaakt tussen school, bso en aanbieder.

Na afloop van de activiteit houdt de verantwoordelijkheid van de aanbieder over de kinderen op en zijn de ouders weer verantwoordelijk. BSO-kinderen worden opgehaald door de BSO/leidsters en terugbegeleid naar de BSO. Het halen en brengen van BSO-kinderen is een verantwoordelijkheid van de BSO zelf.

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl