Voor de aanbieders

De aanbieder is verantwoordelijk voor de leerlingen die aan de activiteit deelnemen vanaf de afgesproken tijd in het contract. Bij aanvang van de activiteit controleert de aanbieder de aanwezigheid van de leerlingen aan de hand van de aangeleverde leerlingenlijst. De verantwoordelijkheid van het integraal kind centrum en aanbieder eindigt op het eindtijdstip van de activiteit zoals aangegeven op de informatie.

Logistiek

Na schooltijd lopen de kinderen, zelf of onder begeleiding, vanuit hun eigen groep naar de ruimte waar de activiteit plaatsvindt. De kinderen vanaf groep 5 lopen in principe op eigen gelegenheid naar de activiteit de groepen 1-4 kinderen worden begeleid naar de locatie van de activiteit.

BSO

Bij leerlingen uit de onderbouw en middenbouwgroepen is altijd voldoende begeleiding naar de activiteit toe. Daar worden afspraken over gemaakt tussen school, bso en aanbieder.

Na afloop van de activiteit houdt de verantwoordelijkheid van de aanbieder over de kinderen op en zijn de ouders weer verantwoordelijk. BSO-kinderen worden opgehaald door de BSO/leidsters en terugbegeleid naar de BSO. Het halen en brengen van BSO-kinderen is een verantwoordelijkheid van de BSO zelf.

Accommodatie

De activiteiten vinden plaats op of nabij onze integraalkindcentrum of indien de aard van de activiteit  op een sportlocatie (gymzaal, sporthal, voetbalvelden). De accommodaties zijn veilig en geschikt voor gebruik door kinderen van 3-12 jaar. In iedere accommodatie is een EHBO-doos aanwezig en makkelijk toegankelijk indien nodig.

De accommodaties voor de activiteiten hoeven niet te voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang. BSO-ouders zijn hiervan op de hoogte en tekenen ervoor dat zij er in toestemmen dat hun kind in BSO/tijd deelneemt aan een activiteit die mogelijk op een andere locatie is. De opvangorganisaties regelen dit in overleg met ouders.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken met elkaar over wederzijdse verantwoordelijkheden. Dit betekent niet dat alle risico’s zijn uit te sluiten. Risicoloos werken bestaat niet, het zou betekenen dat we de angst laten regeren in plaats van plezier in het werk, ontwikkeling, vernieuwing en uitdaging.

De aanbieder draagt zorg voor het adequaat verzekeren van zichzelf of het eigen personeel en heeft hiervoor een eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Locatie: Schoolstraat 1

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang

Peuterspeelzaal

Basisschool groep 1 t/m 4

T: 0481-421371

 

Locatie: Nijmeegsestraat 3

Basisschool groep 5 t/m 8

T: 0481-421298

Contact

Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen

Schoolstraat 1
6691XP Gendt

T: 0481-421371

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl